AQUA OMEGA

Vitajte vo svete prémiových vôd

Aqua Omega je príbehom nás, dvoch mužov, ktorí sa rozhodli zasvätiť život vode. 


Voda pre nás znamená mnoho – je symbolom života, zdravia, múdrosti. Všetko živé na tomto svete je s ňou spojené. Voda je pre každého, ale nie každá voda je pre každého. Vybrali sme sa touto nerovnou, spletitou cestou plnou meandrov, lebo veríme, že pre život na Zemi je voda jednou z nutností. Kvalita života veľmi závisí aj na kvalite vody. 


Ľudia na prvom mieste

Cestu kvality sme si vybrali aj v prístupe k zákazníkom. Dbáme na to, aby sa každému dostalo to, čo je pre neho najlepšie. Každá voda je totiž iná, má svoje špecifické vlastnosti i možnosti. Preto kladieme dôraz na potreby každého zákazníka tak, aby si naozaj zvolil vodu, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Našou víziou je vytvoriť priestor, kde si Slováci budú môcť vybrať to, čo zohľadňuje ich špecifické potreby. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Vzdelávame nielen seba ale i ostatných

Skutočná hodnota niektorých vôd, či rozdiely medzi nimi, nie sú častokrát pre verejnosť známe. Preto sme sa rozhodli značnú časť nášho úsilia vynaložiť do edukácie. Tým, ktorí sa o vodu zaujímajú alebo sa začnú zaujímať poskytneme čo najviac potrebných a kvalitných informácií. O vode sa totiž hovorí veľa, ale nie každý, kto vytvára informácie, je objektívny. Našou prioritou v oblasti vzdelávania je, naopak, za každú cenu zostať objektívny. Hľadáme pravdu a tú aj šírime. Prijímame akúkoľvek kritiku, sme otvorení diskusiám na všetky témy s vodou ako spoločným menovateľom. Sme radi, že o vodu majú záujem aj v gastro priemysle – vyučujeme ďalšiu generáciu a školíme personál, ktorý chce svoju prácu so životodarnou tekutinou posunúť o úroveň vyššie.

Celoživotné poslanieNašim poslaním, v širšom meradle, je zmeniť Slovensko na „krajinu minerálnych vôd". Aj keď mnoho z nás má za to, že už krajina minerálnych vôd sme, prvý dojem klame.  Na to aby sme boli „krajinou minerálnych vôd" nepotrebujeme iba vlastniť niekoľko tisíc prameňov, potrebujeme sa vzdelávať.  Je potrebné, aby sa téma vody dostala na popredné priečky celospoločenských diskutovaných tém a to na každodennej báze. Musíme poznať základné rozdiely v druhoch, ale aj kvalitatívne rozdiely v rôznych vodách. Až vtedy môžeme svetu obhájiť,  aké výnimočné Slovensko v tejto oblasti je.  Nielen krajina samotná, ale aj jej obyvatelia. Veríme totiž, že v budúcnosti nebudú ľudia siahať po rýchlych a často telu škodiacich riešeniach. Nebudú piť nekvalitnú vodu a prijímať nekvalitnú stravu čo následne bude potrebné liečiť telu neprirodzenými liečivami. Ľudia v tejto krajine budú na jednej strane predchádzať chorobám v podobe kvalitného pitného režimu, na strane druhej budú poznať využiteľnosť balneológie pri riešení ich zdravotných problémov.

Patrik Nalešnik

Pri tejto vodnej záľube som už za tých pár rokov spoznal veľa ľudí s podobnými myšlienkami, zdravým smädom po poznaní a hlavne ľudí z gastro segmentu, ktorí sa snažia pozdvihnúť úroveň poznania a služieb na Slovensku ako takých. Som im veľmi vďačný za to čo robia a vďaka nim môžeme pomôcť s nastavením aj Vašej prevádzky.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

Tomáš Špes

"Aj keď na Slovensku máme pitnej vody dosť, stále nám nie je jasné ako sa jednotlivé vody od seba líšia a nepoznáme ani benefity pitia rôznych druhov vôd ako aj kvalitatívne rozdiely. Na Slovensku chcem priniesť zmenu - zmenu vnímania tejto životodarnej suroviny."