1 385 614 940 km3!!!
Toto je vodná bilancia zeme!
Toto je vodná bilancia zeme! Voda predstavuje väčšinu objemu ľudského tela a základnú zložku, ktorá umožňuje jeho správne fungovanie. Je prakticky všadeprítomná. Najväčší percentuálny podiel vody majú novorodenci a to viac než 70%. V priebehu života sa podiel vody v tele zmenšuje. U dospelého človeka toto číslo klesá približne na 60%. V ľudskom organizme rozlišujeme dva druhy vody. Voda,ktorá  je súčasťou každej bunky (tzv. bunková voda) a taktiež tá, ktorá je súčasťou tekutín tela (tzv. mimobunková voda). V priebehu dňa telo stráca približne 2 až 3 litre vody. Vodu strácame močom, stolicou, potením, dýchaním, slinami a slzami. Pre zaistenie správneho fungovania organizmu je preto potrebné stratenú vodu nahradiť. Ideálne je dodávať telu priebežne počas dňa rovnaké množstvo tekutín, o koľko prišlo. Ako už spomenuté, pre nešportovca je to asi 2 až 3 litre tekutín, pričom je potrebné zohľadniť aj faktory ako je teplota prostredia a vykonávané činnosti. U športovca je množstvo stratenej vody omnoho väčšie. Opäť sú však straty závislé od charakteru aktivity a prostredia v ktorom sa vykonáva. Aspoň orientačne možno povedať že ku základným 2 až 3 litrom musí športovec ešte vypiť aspoň 2 litre tekutín.
Voda plní v organizme množstvo funkcií: Reguluje telesnú teplotu potením a zároveň tak zbavuje telo aj toxínov. Treba však mať na pamäti, že potom odchádzajú aj potrebné minerály, ktoré je taktiež telu potrebné vrátiť. Sú to predovšetkým sodík, draslík, vápnik a horčík. Pri náročných a hlavne dlhotrvajúcich športové činnostiach je preto vhodné siahnuť po športovom nápoji. Až 80% krvi tvorí voda (plazma). Tekutá zložka umožňuje krvi ľahko prúdiť a plniť si svoje funkcie. Pri záťaži pomáha voda z krvi regulovať telesnú teplotu (väčšina energie je premenená na teplo a len menšia časť na pohyb). Krv plnením tejto úlohy prichádza o svoju tekutú zložku a hustne. To má za následok zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie zaťaženie srdca a rapídne zhoršenie športového výkonu. Voda je taktiež súčasťou kĺbov, kde pomáha pri ich ochrane a správnom fungovaní – nadľahčuje kĺby a znižuje trenie. Voda tvorí prostredie, v ktorom sa uskutočňuje trávenie, vstrebávanie, vylučovanie a pod. V mnohých molekulách plní funkciu rozpúšťadla. Na to aby sme mohli prijímať kyslík, musia ostať pľúca neustále vlhké. Voda je preto nezbytnou zložkou pri dýchaní a výmene dýchacích plynov. Voda je súčasťou tráviacich štiav. Vo forme mozgovomiechového moku chráni mozog a miechu pred poškodením.
Čo je to prírodná minerálna voda?